Tất cả bài viết: Metro Star Quận 9

Dự án Metro Star Quận 9
Dự án Metro Star Quận 9

Dự án Metro Star Quận 9 là dự án duy nhất có cầu bộ hành kết nối trực tiếp từ trung tâm thương mại dự án đến Metro số 1 Trạm Bình Thái (Ga số 10). Sổ hồng là 100% đất thổ cư & Sở hữu lâu dài.


Tất cả có 1 kết quả.

0909020045