Tất cả bài viết: dự án la premier

Dự án La Premier Quận 2
Dự án La Premier Quận 2
Đăng ngày 06-12-2018 17:34:56

 CDT: Tập Đoàn Lottte  Giá dự kiến:40tr/m2    Số Căn hộ: 751  Bàn giao dự kiến: Qúy IV, 2020    Số tầng:


Tất cả có 1 kết quả.

0909020045