Tất cả bài viết: căn hộ quận 2Dự án La Premier Quận 2
Dự án La Premier Quận 2

 CDT: Tập Đoàn Lottte  Giá dự kiến:40tr/m2    Số Căn hộ: 751  Bàn giao dự kiến: Qúy IV, 2020    Số tầng:


Tất cả có 7 kết quả.

0909020045