Tất cả bài viết: căn hộ quận 2


Dự án La Premier Quận 2
Dự án La Premier Quận 2

 CDT: Tập Đoàn Lottte  Giá dự kiến:36tr/m2    Số Căn hộ: 751  Bàn giao dự kiến: Qúy IV, 2020    Số tầng:

Tất cả có 5 kết quả.

0909020045